Informatie

Home ยป Informatie

OPENINGSTIJDEN

voor het halen en brengen van ‘pensiongasten’. Openingstijden na telefonische afspraak!

Maandag: 09:00 – 12:00
Dinsdag: 09:00 – 12:00
Woensdag: 09:00 – 12:00
Donderdag: 09:00 – 12:00
Vrijdag: 09:00 – 12:00
Zaterdag: 09:00 – 12:00

ROUTE

Wanneer u op route klikt komt u bij de ANWB routeplanner.

ROUTE

SPELREGELS

1: Het afhalen en brengen van uw dieren kan uitsluitend gedurende de openingstijden.
2: De jaarlijkse inentingsdatum van uw hond of kat mag niet ouder zijn dan 1 jaar en moet vanaf de afhaaldatum nog minimaal 3 weken geldig zijn.

Dit moet blijken uit het door u meegenomen “paspoortje” of inentingskaart.

3: Het in ons pension ingebrachte dier verblijft hier geheel voor eigen risico. (U vrijwaardt ons derhalve van elke aansprakelijkheid)
4: U gaat akkoord met het oproepen van een dierenarts, indien dit door ons noodzakelijk wordt geacht en u voldoet de hiervoor gemaakte kosten.
5: De kosten van een gereserveerde periode worden in zijn geheel door u voldaan bij het ophalen van uw dier(en).

6: Indien een door u in pension gegeven dier niet binnen een week na afloop van de gereserveerde periode is opgehaald, zonder dat er enig kontakt is geweest omtrent de oorzaak, behouden wij ons het recht voor dit dier op kosten van de eigenaar bij een asiel te plaatsen.
7: Indien wij moeten overgaan tot het inschakelen van een incassobureau zullen alle gerechtelijke en niet gerechtelijke kosten, alsmede de door de overheid gehanteerde rente op de wanbetaler worden verhaald.
8: Indien u een vastgelegde reservering ongedaan wilt maken, kan dit tot twee weken voor de ingangsdatum zonder kosten geschieden. Daarna behouden wij ons het recht voor de reserverings- kosten in zijn geheel in rekening te brengen.
9: Door aanleveren van uw huisdier verklaart u kennis te hebben genomen van deze spelregels en ermee akkoord te gaan.
Dierenpension "De Goordonken"